آمپول لیبلینگ ( لیبل زن ویال )

آمپول لیبلینگ ( لیبل زن ویال )

 

 

 

 

 

 

Ampoule Labeling آمپول لیبلینگ : ( برچسب چسبان ، برچسب زن ، لیبل زن یا لیبل چسبان مخصوص ویال یا لوله آزمایش )

-این سیستم که مخصوص ظروف ویال کوچک یا لوله های آزمایش یا ظروف گرد کوچک میباشد قادر خواهد بود، این ظروف را بصورت خوابیده و با سرعت بالا عملیات برچسب زنی آنها را به انجام رساند .

– این سیستم سفارشی بوده و طبق ظروف مربوطه طراحی و ساخت آن به انجام میرسد .

-کاتالوگ لیبل چسبان مخصوص ویال یا آمپول لیبلینگ :

  1. برچسب چسبان ویال یا لوله آزمایش

    لیبل زن ویال یا لوله آزمایش

  2. ampule labeling

    لیبل زن ویال یا لوله آزمایش

  3. فیلم آمپول لیبلینگ ( برچسبزن ویال ) :

نظرها بسته شده.