چاپگر لیزری،پرینتر لیزری، مارک زن لیزری

چاپگر لیزری،پرینتر لیزری، مارک زن لیزری

Laser printer ( چاپگر لیزری ، پرینتر لیزری ، ماکزن لیزری یا تاریخزن لیزری ) :

چاپگرهای لیزری که در سیستم های مارکینگ استفاده میشوند به مدل های زیر تقسیم میشوند :

۱- بر اساس میزان توان لیزر  و سرعت

۲- نوع جنس محصول ( پلاستیک یا فلز و … )

( جهت سطوح پلاستیکی و … لیزر CO2  و جهت سطوح فلزی لیزر Fiber )

۳- دستگاه لیزر ثابت ( در این نوع لیزر محصول ثابت و اشعه متحرک میباشد)

۴- دستگاه لیزر متحرک یا fly ( در این نوع لیزر محصول در حال حرکت مارکزنی میشود )

==================================================

چاپگر لیزری یا مارکزن لیزری فایبر ( Fiber Laser ) :

لیزر فایبر جهت سطوح فلزی

لیزر فایبر جهت سطوح فلزی

نمونه چاپ یا حک لیزر فایبر Fiber :

نمونه چاپ یا حک لیزر فایبر1

نمونه چاپ لیزر ۱-Fiber

نمونه چاپ یا حک لیزر فایبر Fiber laser2

نمونه چاپ یا حک لیزر فایبر

چاپگر لیزری یا مارکزن لیزری CO2 جهت سطوح پلاستیکی :

لیزر CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی

لیزر CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی

نمونه چاپ یا حک لیزر CO2 جهت سطوح پلاستیکی :

نمونه چاپ یا حک لیزر CO2-1

نمونه چاپ یا حک لیزر CO2-1

نمونه چاپ یا حک لیزر CO2-2

نمونه چاپ یا حک لیزر CO2-2

Industerial Laser Printer Sample

نمونه چاپ پرینتر لیزری صنعتی


فیلم چاپگرهای لیزری ، پرینترهای لیزری یا مارکزن لیزری :

نظرها بسته شده.