نرم افزار جت پرینتر

نرم افزار ، راهنما و فیلم آموزشی جت پرینترهای صنعتی سپندافزار :


جتپرینتر مدل SA700

جت پرینتر مدل SA700

۱- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA700 ( بدون LCD ) به لینک زیر مراجعه فرمایید :

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 3.5 را نصب نمایید.

( در صورت داشتن ویندوز ۷ نیازی به این فایل نیست )

ب ) سپس نرم افزار  SA software V1.6 را نصب نمایید .

 


جتپرینتر مدل SA700-D

جت پرینتر مدل SA700-D

۲- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA700-D ( با LCD  پرتابل ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

(در صورت لمس کردن نام سپندافزار شماره سریال درLCD نمایش داده نمیشود)

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V1 را نصب نمایید .

 

 


جتپرینتر مدل SA700-D

جت پرینتر مدل SA700-D

۳- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA700-D ( با LCD  پرتابل ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

(در صورت لمس کردن نام سپندافزارشماره سریال در LCD نمایش داده میشود)

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V1.1 را نصب نمایید .

 

 


جتپرینتر مدل SA720

جت پرینتر مدل SA720

۴- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA720 ( با  LCD درون جعبه استیل ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V2 را نصب نمایید .

ج ) سپس نرم افزار  SA software V3.1 را نصب نمایید .

 

 


جتپرینتر مدل sa800

جت پرینتر مدل SA800 و SA820

۵- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA800 ( با  LCD درون جعبه استیل ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V2 را نصب نمایید .

 

 

– لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA820 ( با  LCD درون جعبه استیل ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V3.1 را نصب نمایید .

 

 


جت پرینتر تخم مرغ

تاریخزن تخم مرغ

۶- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA860 (با  LCD درون جعبه استیل) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V3 را نصب نمایید .

ج ) سپس نرم افزار  SA software V3.1 را نصب نمایید .

 

 

 

 


جت پرینتر SA710

جت پرینتر مدل SA710

۷- لطفا جهت دانلود نرم افزار جت پرینتر مدل SA710 ( با  LCD کوچک متنی ) به لینک زیر مراجعه فرمایید .

الف ) ابتدا  Microsoft .NET Framework 4 را نصب نمایید .

ب ) سپس نرم افزار  SA software V3 را نصب نمایید .

 

   • فیلم آموزشی چاپگر مدل SA720