نرم افزار جت پرینتر

نرم افزار ، راهنما و فیلم آموزشی جت پرینترهای صنعتی سپندافزار :


Microsoft .NET Framework 3.5

Microsoft .NET Framework 4

نرم افزار  جت پرینترهای سپندافزار ( متناسب با مدل دستگاهها و زمان تولید ورژن های آنها متفاوت میباشند ) به قرار زیر میباشند .

SA software V1

SA software V1.1

SA software V1.6

SA software V2

SA software V3.1

ورژن نرم افزار زیر برای کلیه دستگاههای جت پرینتر دستی و اتوماتیک سپندافزار که از سال ۱۳۹۹ به بعد تولید شده اند کاربرد دارد :

Setup_SA_Software V5.0.msi


جتپرینتر مدل SA700-D

جت پرینتر مدل SA700-D


جتپرینتر مدل SA720

جت پرینتر مدل SA720


جتپرینتر مدل sa800

جت پرینتر مدل SA800 و SA820


جت پرینتر تخم مرغ

تاریخزن تخم مرغ

جت پرینتر دستی SA806

جت پرینتر دستی با مانیتور

جت پرینتر پرتابل

جت پرینتر دستی سپندافزار
  • فیلم آموزشی چاپگر مدل SA720