0

راهنمای سریع جت پرینتر دستی مدل SA805 سپندافزار

تمیز نمودن کارتریج HP45
 1. ابتدا نرم افزار دستگاه را نصب نمایید.
 2. پیام نوشته شده توسط نرم افزار را با میکرو اس دی ( Micro SD ) به دستگاه منتقل نمایید.
 3. مطمئن باشید که فیش باتری به چاپگر متصل شده است. (اگر تمامی LED ها در چاپگر پس از چند ثانیه خاموش بودند یعنی شارژ باتری مناسب است و میتوانید با چاپگر شروع به کار نمایید)
 4. کارتریج رابا فشردن اهرم پشت آن از محفظه طلقی شکل خود خارج نموده و با دستمال کاغذی تمیز نمایید.
 5. در حالتیکه دستگاه خاموش است کارتریج را جا زده و ضامن آنرا قفل نمایید . (در زمان جا زدن کارتریج حتما مطمئن باشید که چاپگر خاموش است ، در غیر اینصورت دستگاه یا کارتریج آسیب خواهد دید)
 6. دستگاه را با کلید خاموش و روشن مربوطه روشن نمایید.
 7. برای تست و قلقگیری دستگاه ابتدا از یک کاغذ A4 سفید استفاده نمایید.
 8. دستگاه را از طریق غلطکهای مربوطه بر روی کاغذ قرار داده و با یک سرعت متوسط دستگاه را بر روی کاغذ حرکت دهید.
 9. به محض اینکه سرعت دست شما ثابت گردید ، ماشه چاپگر را بچکانید تا دستگاه متناسب با سرعت دست شما شروع به چاپ نماید، حرکت دست را همچنان بعد از چکاندن ماشه ادامه دهید تا چاپگر با سرعت دست شما چاپ را به پایان برساند.
 10. برای اینکه مکان چاپ و طریقه چاپ گرفتن صحیح را به خوبی انجام دهید ، لازم است که چندین بار این حرکت را بر روی کاغذ A4 انجام دهید تا قلقهای گرفتن چاپ صحیح را فرا گیرید.
 11. بعد از اتمام کار حتما دستگاه را خاموش و کارتریج را در محفظه طلقی خود قرار دهید تا مانع از خشک شدن کارتریج شوید.
 12. از کارتریج دستگاه میبایستی چند روز یکبار چاپ بزرگی گرفت تا نازلهای آن خشک نگردد و لازم به ذکر است که کارتریج اگر استفاده نگردد خشک شده و شامل گارانتی نمیباشد.

با تشکر