0

پوست کن لیبل مدل ۳۰۲

خانه    پوست کن لیبل مدل ۳۰۲
(۱) مناسب برای پوست کندن انواع لیبلهای پشت چسب دار مخصوصا لیبل هولوگرام ( بصورت رول ) و الصاق دستی آن بر روی محصول ( افزایش سرعت دست کارگر در چسباندن لیبل ) (۲) دستگاهی کوچک و قابل حمل
(۳) ماکزیموم قطر خارجی رول لیبل ۱۵ سانتیمتر (۴) ماکزیموم ابعاد لیبل - در مدل ۳۰۱ ( سایز کوچک ) ۵*۵ سانتیمتر - در مدل ۳۰۲ ( سایز بزرگ ) ۲۰*۱۰ سانتیمتر
(۵) مجهز به ولوم ایست لیبل در خروجی (۶) طریقه عملکرد : با برداشته شدن اولین لیبل در خروجی دستگاه ، لیبل بعدی بصورت اتوماتیک پوست کنده شده و در تیغه خروجی دستگاه قرار میگیرد و این روند تا انتهای رول همچنان ادامه دارد