پوست کن لیبل،لیبل زن دستی

پوست کن لیبل،لیبل زن دستی

 

 

 

 

 

 

Label Dispenser : ( پوست کن برچسب ، پوست کن لیبل یا برچسب زن دستی )

( آلة وضع العلامات ، Etiketleme makinesi )

 • -این سیستم درواقع یک برچسب زن دستی ( لیبل زن دستی ) محسوب خواهد شد
 • -مناسب جهت پوست کندن انواع لیبل های پشت چسبدار و الصاق دستی آن بر روی محصول
 • -مناسب برای انواع لیبل هولوگرام که بصورت رول شده باشد
 • -ماکزیموم ابعاد لیبل ۵ در ۱۰ سانتیمتر در مدل سایز کوچک و ۱۰ در ۲۰ سانتیمتر در مدل سایز بزرگ میباشد .
 • -ماکزیموم قطر خارجی رول لیبل ۱۵ سانتیمتر
 • -مناسب برای تولیدات پایین
 • -قابل حمل و کوچک
 • -افزایش سرعت کارگر در الصاق دستی لیبل بر روی محصول ( سرعت دست کارگر تقریبا دو برابر میشود )

 • این دستگاه در دو مدل زیر ارائه میگردد :
 • الف ) سایز کوچک : برای لیبل های تا عرض ماکزیموم  ۵ سانتیمتر و طول ماکزیموم  ۱۰ سانتیمتر ( مدل ۳۰۱ )
 • ب) سایز بزرگ : برای لیبل های عرض ماکزیموم  ۱۰ سانتیمتر و طول ماکزیموم  ۲۰ سانتیمتر  و با بدنه استیل ساخته  و ارائه میگردد ( مدل ۳۰۲ )

 • کاتالوگ پوست کن برچسب سایز کوچک مدل ۳۰۱ ( پوست کن لیبل سایز کوچک مدل ۳۰۱) :

  label dispenser

  پوست کن لیبل یا لیبل زن نیمه اتوماتیک


 • پوست برچسب اتوماتیک

  Label dispenser

 • فیلم پوست کن لیبل  یا پوست کن برچسب اتوماتیک سایز کوچک مدل ۳۰۱ ( لیبل زن دستی ) :

 


 • label applicator

  پوست کن لیبل سایز بزرگ

  فیلم پوست کن لیبل یا پوست کن برچسب اتوماتیک مدل ۳۰۲ ( لیبل زن دستی ) :


جت دریافت قیمت پوست کن لیبل میتوانید با سپندافزار تماس حاصل نمایید .

نظرها بسته شده.