0

تماس با ما

خانه    تماس با ما

تلفنهای تماس دفتر مرکزی ، کارخانه ، واحد فروش ، واحد فنی و  فروش مواد مصرفی  :

 

۰۲۶-۳۴۷۰۴۰۳۹

۰۲۶-۳۴۷۰۳۰۲۹

۰۲۶-۳۴۷۰۰۲۷۸

۰۲۶-۳۴۷۱۴۴۱۹

۰۲۶-۳۴۷۰۵۱۹۸

  لطفا” قبل از هر گونه مراجعه حضوری ، جهت تشریف فرمایی و بازدید ، با تلفنهای مذکور هماهنگ بفرمایید . با تشکر – سپندافزار

تلفنهای همراه واحد فروش ماشین آلات


واحد فروش  دستگاهها  خط ۱  :

  ۰۹۱۲۰۵۵۷۱۹۴ _  مهندس محمدزاده ( کارشناس فروش ) – داخلی ۱۳


واحد فروش  دستگاهها  خط ۲  :

  ۰۹۱۲۹۴۹۹۶۵۱ _  خانم مهندس شوندی ( کارشناس فروش ) – داخلی ۱۴


 واحد فروش دستگاهها خط ۳ :

۰۹۹۱۲۰۹۶۷۶۲  – خانم مهندس کشاورز  ( کارشناس فروش )- داخلی ۲۵


 واحد فروش دستگاهها  خط ۴  : 

۰۹۱۲۱۷۷۱۳۸۱   _  مهندس محمدی ( مدیر فروش )

Sales Manager : Mr. Nader Mohammadi -۰۰۹۸۹۱۲۱۷۷۱۳۸۱

آدرس ایمیل  :

info@sepandafzar.com

sepandafzar@yahoo.com

   
کارخانه سپندافزار