0

روش تنظیم چشم لیبل شیشه ای یا آلتراسونیک مدل : SICK UF N3-70B413

تنظیم چشم لیبل آلتراسونیک UFN3-70b413 SICK

چشم لیبل شیشه ای یا چشم لیبل آلتراسونیک که قادر به تشخیص ضخامت لیبل از پوسته لیبل میباشد و در ماشین آلات لیبل چسبان سپندافزار به کار میرود به طریق زیر تنظیم میگردد و مدل آن عبارتست از :

sick UF N3-70B413

چشم لیبل آلتراسونیک یا چشم لیبل شیشه ای سپندافزار

مرحله اول :

ابتدا لیبل را بین شکاف سنسور قرار میدهیم ، سپس کلید منفی را آنقدر نگه میداریم تا چراغ زرد روشن شود. میتوانید بجای فشردن دائم کلیدها به آنها با سرعت یا به آرامی ضربه بزنید.

تنظیم چشم لیبل آلتراسونیک UFN3-70b413 SICK

تنظیم چشم لیبل آلتراسونیک UFN3-70b413 SICK

مرحله دوم :

در مرحله بعدی پوسته لیبل را درون شکاف قرار میدهیم ( جهت تنظیم راحتتر میتوانید یک لیبل را از جای خود بردارید ) و کلید مثبت را آنقدر نگه داریم تا چراغ زرد رنگ خاموش شود.

مرحله سوم :

پس از انجام مراحل اول و دوم مجددا لیبل و پوسته لیبل را در شکاف سنسور حرکت دهید. زمانی که لیبل دیده میشود چراغ زرد روشن و زمانی که پوسته لیبل دیده میشود چراغ زرد خاموش میباشد . در غیر اینصورت مراحل یک و دو را مجددا تکرار نمایید.

نکته :

در صورتیکه بخواهید تنظیمات قفل شود و با کلیدهای مثبت یا منفی تغییر نکند باید بمدت ۳ ثانیه کلید های مثبت و منفی را همزمان بفشارید. برای خروج از حالت قفل و تغییر تنظیمات نیز مجددا ۳ ثانیه کلیدهای مثبت و منفی را با هم بفشارید.