0

معایب جت پرینتر دستی و اتوماتیک چینی

معایب جت پرینتر دستی و اتوماتیک چینی

این جت پرینترها دارای یک چیپ در زیر کارتریج میباشند که خرید کارتریج را انحصاری میکند (دستگاه جت پرینتر DJ1)

دستگاه جت پرینتر DJ1

کارتریج جوهر HP45 مورد استفاده در این دستگاهها قدرت پرتاب ۳ الی ۵ میلیمتری را دارند و اگر محصول دارای ارتفاع حتی شش میلمتری باشد به هد گیر میکند و باعث از تنظیم خارج شدن هد چاپگر میگردد و این اتفاق در روز بارها تکرار میشود . مانند شکل زیر :

کارتریج جوهر HP45

وزن و سنگینی جت پرینتر چینی باعث میشود که دست خسته شود (جت پرینترهای چینی وزنی بین ۱۲۰۰ گرم تا ۱۸۰۰ گرم دارند ) مانند شکل زیر : ( این جت پرینتر فوق العاده سنگین می باشد)

جت پرینتر چینی