0

چاپگر لیزری صنعتی یا مارکزن لیزری

مارکزن لیزری یا چاپگر لیزری  نقش افشانه به دو مدل زیر تقسیم میشوند : ( Laser Marking )

۱- مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی  (Fiber Laser)

  • الف)  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت ثابت
  • ب)  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )

۲- مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی (CO2 Laser)

  • الف)  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت ثابت
  • ب)  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )