0

چاپگر لیزری صنعتی یا مارکزن لیزری

خانه    چاپگر لیزری صنعتی یا مارکزن لیزری

مارکزن لیزری یا چاپگر لیزری  نقش افشانه به دو مدل زیر تقسیم میشوند : ( Laser Marking )

۱- مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی  ( Fiber Laser )

الف )  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت ثابت

ب )  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )

۲- مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی ( CO2 Laser )

الف )  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت ثابت

ب )  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )

 

لیزر CO2
لیزر CO2
لیزر مخصوص سطوح پلاستیکی
لیزر فایبر
لیزر فایبر
فیلم چاپگرهای لیزری ، پرینترهای لیزری یا مارکزن لیزری :